Luke 21: Havets enhjørning

21/12/2013

Enhjørninger ved isfronten. (Foto: Wikimedia commons)

Enhjørninger ved isfronten. (Foto: Wikimedia commons)

Under den arktiske isen finnes havets enhjørninger.

Narhvalen (Monodon monoceros) er en hval som holder til i Arktiske strøk. Narhvalen har som for eksempel spermhval og delfiner tenner, den er en tannhval. Bardehvaler, som de store hvalartene blåhval og seihval, har ikke tenner men barder. Narhvalen lever i flokk og har en diett som består av mindre dyr som fisk, krepsdyr og blekksprut. De kan dykke veldig dypt for å skaffe mat, det har faktisk vært observert at narhval har dykket ned til 800 meters dyp! Det er veldig imponerende for et dyr med lunger.

Men det som gjør narhvalen virkelig spesiell er den lange støttannen. Den kan bli opp til 2.7 meter lang og har en skrudd fasong, som hos den mytiske enhjørningen. Det er ikke utenkelig at det nettopp er narhvalen som har gitt inspirasjon til fantasiens enhjørninger.

Et fantasifullt møte mellom en narhval og en enhjørning. (Ill.: Uncyclopedia commons)

Et fantasifullt møte mellom en narhval og en enhjørning. (Ill.: Uncyclopedia commons)

Funksjonen til den lange støttannen (ja, det er faktisk ei modifisert tann!) er noe uklar. Den brukes ikke til jakt, men det kan være at hann-hvalene (oksene) bruker støttannen i en slags fektekamp under parringstiden, for å få tilgang til kuene. Narhval-kuene utvikler nemlig ikke den samme støttannen. Touché!

Tannen består av elfenben, og det er kanskje ikke vanskelig å forstå at narhvalen har vært ettertraktet fangst for mennesker. Den spesielle tannen har dessuten blitt tilegnet utrolige medisinske egenskaper, som at den skal kunne kurere epilepsi. Dessverre er det sjelden godt nytt for et dyr å få rykte på seg om å inneha overnaturlige egenskaper…

Men selv om iniuitter fremdeles jakter på narhvaler under regulerte kvoter, er det ikke fangst som er den største trusselen mot narvhaler i dag. Hvor mange narhvaler som finnes i de arktiske havområdene er veldig usikkert, men sannsynligvis over 50 000. I følge WWF er populasjonene svært sårbare for global oppvarming, siden de er tilpasset isområdene for å finne mat og beskyttelse mot rovdyr. I tillegg er utbygging av oljeindustri i Arktis en trussel, både på grunn av forurensing og fare for oljeutslipp, og den støyen det medfører.

Vi får sende en tanke til havets enhjørning inn i det nye året og gjøre en innsats for at den også får en lys framtid.


Denne posten ble skrevet av: Kristina Kvile


Synes du vi gjør en god jobb? Du kan støtte arbeidet:

50kr 200kr