Marinbiologene DA ble stiftet i 2007 og er fullstendig uavhengig av både forskningsinstitusjoner og forvaltningsmyndigheter i Norge.

Guri og Marianne møttes under studietiden ved Universitetet i Oslo. De hadde begge valgt masteroppgaver som handlet om marine alger. Fra koselig småprat med fagfelle og sidemann på lesesalen utviklet ideen om www.marinbiologene.no seg. I 2012 ble Kristina med på laget, og plutselig dukket også nynorsk opp på Marinbiobloggen. Det siste tilskuddet til vår harde kjerne er Kristine, en særs sjarmerende sunnmøring med sans for språklige finurligheter.

Oslofjordens voktere

Oslofjordens voktere

Vi sprer kunnskap ved å fortelle merkelige, spennende, fine og triste historier fra havet, havforskning og havforvaltning, og vi gjør det for å vekke din interesse og ditt engasjement.


Marianne

Marianne

Kristina

Kristina

Kristine

Kristine

Guri

Guri

Marianne har en master i marin botanikk fra Universitetet i Oslo. Hennes masterprosjekt dreide seg om to introduserte makroalger (tangarter) i indre Oslofjord; Sargassum muticum og Dasya baillouviana. Disse algene hører ikke hjemme i Norge, og det er viktig å kartlegge dem for å kunne si noe om effekten de har på nye økosystemer. Kanskje er de et positivt tilskudd til vår bentiske flora? Eller kanskje fortrenger de våre hjemmehørende tangarter? Marianne drømmer om å dra på ekspedisjon til arktiske havområder. I dag jobber hun som rådgiver hos Miljødirektoratet.

Kristina har en master i marin biodiversitet og bevaring gjennom EU-programmet Erasmus Mundus. Hun har studert i Portugal og Frankrike, og på Azorene (Portugal), der hun skrev masteroppgave om undersjøiske fjell. Etter noen måneder som frivillig hos organisasjonen Reef Check i Indonesia vendte hun nesen tilbake til Norge for å ta doktorgrad ved Universitetet i Oslo. Temaet for oppgaven var hvordan dyreplankton i nordlige områder påvirkes av klimavariasjon. Hun ble ferdig med doktorgraden i 2015, og jobber nå som forsker ved Universitetet i Oslo. Ellers er Kristina en ivrig fritidsdykker, og med en fortid som optimistjolleseiler håper hun å få være med de andre marinbiologene ut på de syv hav.

Kristine har en mastergrad i komparativ fysiologi fra UiO, der hun undersøkte effekter av stress på dannelsen av nye nerveceller i en liten modellfisk kalt zebrafisk. I dag har hun byttet felt til fiskens reproduksjon og bruker doktorgradstiden sin til blant annet å undersøke om miljøgifter kan påvirke hormonproduksjonen og spermutviklingen hos våre finnede venner. Ellers er hun vokst opp ved de vakre fjordene på Sunnmøre og er over gjennomsnittet god til å ro. Hun synes tang og tare er veldig fint og viktig og sånn, men hennes hjerte banker nok ekstra hardt for dyrene.

Guri har en ettårig dykkerutdanning ved Lofoten folkehøgskole og en master i marin botanikk bak seg. Hennes masterprosjekt dreide seg om små, men ikke ubetydelige makroalger som vokser på stortare (Laminaria hyperborea). Tareskoger er grunnlaget for et frodig liv langs kysten vår, og det er derfor viktig å finne ut hvordan disse systemene fungerer og hvordan vi mennesker påvirker dem. I 2013 fullførte hun en doktorgrad i marin økologi ved Universitetet i Oslo. Siden 2008 har hun forsket på årsakene til at sukkertareskogene i Skagerrak er i så dårlig forfatning. Guri bor på Nesodden og er veldig fornøyd med å kjøre båt til jobb nesten hver dag. Hun drømmer om å kjøpe seg en liten seilbåt.