Luke 1: Månefisken

01/12/2013

Månefisk

(Foto: Wikipedia. Månefisk i Monterey Bay Akvariet)

Bak luke 1 er den store og kulerunde månefisken (mola mola). Dette er en fisk som mangler hale og er nesten flat som en pannekake. Månefisken er verdens tyngste beinfisk, den kan veie over to tonn og bli over 3 meter lang. (Hvalhaien kan veie opp mot 20 tonn, men dette er en bruskfisk). Den finnes i alle hav (bortsett fra ved polene), men trives best i tempererte og tropiske hav. Sammenlignet med andre fisk er den en klumsete svømmer. Tidligere  trodde man at den for det meste opphold seg i havoverflaten og drev med havstrømmene. Nyere forskning viser derimot at den faktisk svømmer helt ned til 600 meters dyp. Den lever av å slurpe i seg maneter, litt fisk og plankton. Den er nysgjerrig og hilser gjerne på dykkere.

Månefisk er særlig utsatt for å bli infisert med parasitter, men da inviterer den pussefisk og til og med fugler i havoverflaten til å plukke de vekk. Dessverre er den særlig sårbar for å ta skade av marint søppel, den kan sette seg fast i garn eller bli kvelt av plastposer som den tror er mat.

Månefisk

(Foto: Wikipedia)

Vil du se månefisk i levende live? Da anbefaler vi et besøk til akvariet i Hirtshals (Danmark), Nordsjøen Ocenarium. Der bor tre månefisker som heter Andrea, Hamlet og Erik Motor.


Denne posten ble skrevet av: Marianne Olsen


Synes du vi gjør en god jobb? Du kan støtte arbeidet:

50kr 200kr