Luke 12: Kokkolittoforen – krigar og byggherre

Årlege blømingar av kokkolittoforar i Barentshavet kan farge sjøen grøn og blakk over område større enn heile Storbritannia til saman. Desse kan sjåast tydeleg frå rommet!

Årlege blømingar av kokkolittoforar i Barentshavet kan farge sjøen grøn og blakk over område større enn heile Storbritannia til saman. Desse kan sjåast tydeleg frå rommet! (Foto: NASA)

At naturen er i stadig krig med seg sjølv er ikkje noko nytt, og vi kjenner til at parasittar og virus er i eit evig våpenkapplaup med sine vertar. Gjennom evolusjon reiser vertene nye murar, og virusa finn nye vegar inn. Dette ville vanlegvis vore ein metafor i ei mikroskopisk verd, men når det kjem til nokre av verdas minste algar – kokkolittoforane – får metaforen ein ny, og særleis konkret, meining.

Les videreTilbake

Arkiv

Etter dato: