Luke 13: halLUCIgeniA

13/12/2020

I dag er det Luciadagen. I den gamle julianske kalenderen var natt til den 13. desember den lengste natta i året. Kanskje er det nettopp derfor historien om Sankta Lucia blander seg med hedenske og diabolske elementer. Denne natten (Lussi langnatt) fikk vi nemlig også besøk av både den bråsinte Lussi og hele Åsgårdsreia, som skulle sjekke at alt var klart til jul. Og nåde den som ikke hadde brygg, bakst og hus i orden før den 13!

Bak dagens luke skjuler det seg en skapning som har opplevd en veldig lang natt. Under stein og gammel havbunn i Burgess shale i Canada, har den ligget i 508 millioner år.

Her levde den sammen med andre merkelige skapninger. Burgess shale er en av de best bevarte fossilavsetningene fra en periode som heter Kambrium, som varte fra 542 – 488 millioner år siden.  Verden var veldig annerledes den gangen.

Hallucigenia var kanskje en av de merkeligste skapningene fra denne perioden. Den var mellom 0,5 og 5 cm lang, tubeformet og hadde åtte par med bein. Over hvert beinpar var det et par med pigger som stakk opp fra ryggen. På den enden man tror var foran, var det noen lange utvekster, et slags sett med armer. Hallucigenia har vært vanskelig å rekonstruere, både fordi vi ikke hadde noen andre dyr å sammenligne med, og fordi det er sjelden med komplette fossiler. Til å begynne med ble dyret rekonstruert bak fram og opp ned. Nå har man funnet noen slags klør på beina, og på hodet har man funnet tenner og muligens også noen primitive øyne. Til å begynne med ble den antatt å være en slags børstemark, og den har vært foreslått i gruppe med bjørnedyr. I dag antar man imidlertid at den er en slags fløyelsorm.

Man finner pigger fra Hallucigenia i kambriske avsetninger over hele verden, og den må derfor ha vært vanlig og utbredt. Det er nok det merkelige utseende som er opphavet til navnet. Hvilken julebrus det er som har gitt artens oppdager slike assosiasjoner vites ikke.


Denne luken er skrevet av gjesteforfatter Lars Qviller. Lars er en entusiastisk økolog som interesserer seg for det meste som har med biologi å gjøre. Han har i lengre tid jobbet med økologi knyttet til parasitter. Nå jobber han hos Veterinærinstituttet.


Denne posten ble skrevet av: Marinbiologene


Synes du vi gjør en god jobb? Du kan støtte arbeidet:

50kr 200kr