, , ,

Et vakkert samspill

21/05/2022
3 min read
Et vakkert samspill
Blå skog

Noen ganger fremstår samspillet mellom arter i naturen så fintilpasset og vakkert at man blir varm om hjertet. Dette innlegget handler om en bakterie som lever i en blekksprut, og om et samspill der begge organismer gis fordeler som varer livet ut.

Foto: Margaret McFall-Ngai [CC BY 4.0] via Wikimedia Commons

Å finne den rette

Det er mange organismer i havet som lyser. Noen produserer lysenergien selv, mens andre får hjelp av bakterier. En av disse bakteriene er Vibrio fischeri, en art som er nokså vanlig i tempererte og subtropiske områder på jorda. Arten finnes ofte som symbiont i lysorganer hos fisk og blekksprut. Et eksempel på art som lever i symbiose med denne bakterien, er blekkspruten Euprymna scolopes, også kjent som «Hawaiian bobtail squid». Blekkspruten har et eget lysorgan i kappehulen, og det er her bakteriekolonien holder til. Lysorganet består også av en reflektor, en blekksekk, en tykk linse som dekker lysorganet og et gult filter som trolig benyttes i justering av blant annet retning og bredde på lysfeltet, samt å manipulere fargen på lyset som bakteriene sender ut. E. scolopes er nattaktiv, og når den skygger for måne og stjerner over vannflaten er den lett synlig for predatorer som lurer i dypet. Trolig brukes lysorganet for å etterligne gjenskinnet fra natthimmelen og dermed kamuflere den lille blekkspruten. Blekkspruten serverer bakterien peptider og proteiner, som gir bakteriekolonien den næringen den trenger.

Foto: Nick Hobgood [CC BY-SA 3.0], from Wikimedia Commons

Lyssymfoni

Begge organismene har utviklet trekk som sikrer at dette samarbeidet kommer på plass. Blekkspruten klekkes i sjøvann som er bakterierikt, og selv om symbionten V. fischeri utgjør en lav andel av bakteriesamfunnet, blir blekksprutens lysorgan raskt kolonisert. Blekkspruten høster bakterier fra sjøvannet ved å skille ut et slim på overflaten av lysorganet. Slimet produseres som respons på at en potensiell symbiont er i nærheten. Etter et par timer i slimet, geleides bakteriene videre inn i lysorganet via noen porer og et system av celler med småhår, som vifter dem på plass i lysorganets indre. På veien må bakteriene tåle et tøft miljø der de utsettes for oksidativt stress. V. fischeris evne til å tåle dette er antagelig svaret på hvorfor kun denne bakterien får ta bolig i organet. Når bakteriekolonien er etablert, trigger den en serie med endringer i blekksprutens lysorgan. Endringene fører blant annet til at cellene som bærer de geleidende småhårene dør. Med dette transformeres organet fra å være et høstingsorgan, til å bli et fullfunksjonelt lysorgan, der utenforstående bakterier nektes adgang.

Foto: Chris Frazee and Margaret McFall-Ngai [CC BY 4.0], via Wikimedia Commons

Evig din

Når dette samarbeidet først er etablert, opprettholdes det gjennom hele blekksprutens liv. For å unngå at bakterieveksten kommer ut av kontroll blåser blekkspruten ut 95 % av innholdet i lysorganets hulrom ved hvert morgengry. Bakterieoverskuddet kan deretter kolonisere nye blekkspruter (eller fisk).

For mer informasjon, figurer og bilder som beskriver denne vakre og komplekse symbiosen, les Nyholm and McFall-Ngai, 2004

Start the conversation

Let's start a personal, meaningful conversation.

Example: Practical philosopher, therapist and writer.

Link copied to your clipboard

Innlegget du leser nå har tidligere vært publisert som en luke i Marinbiologenes julekalender.

De siste årene har vi stort sett bare vært (hyper)aktive på dette nettstedet rundt juletider. Fordi mange av de gamle julekalenderlukene inneholder mye spennende stoff, ønsker vi å poste dem på nytt, uten lukenummer og julekrydder :-)

Les mer

E Read More

Diverse02/09/2022

Edelgras

I dag skal du få møte et gress, som for mange millioner år siden, turte å gå sin egen vei. Et gress som ikke brydde […]

N Read More

Bærekraft19/07/2022

Norges viktigste dyr

Norges viktigste dyr er ikke elg eller sau, ja ikke engang laks, men hoppekrepsen raudåte.

T Read More

Bærekraft14/06/2022

Tungvektar på havisen

Havmonster som rusar seg på morgondugg eller fascinerande kjempe? Møt det allsidige dyret som blant anna hjelpte vikingar å slå seg ned på Grønland!

B Read More

Akvakultur24/05/2022

Blå skog

Tareskogen er mangfoldig og eventyrlig, og faktisk en del av løsningen på et av de mest alvorlige problemene Jorda står ovenfor.

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.