, , ,

Et vakkert samspill

21/05/2022
3 min read

Noen ganger fremstår samspillet mellom arter i naturen så fintilpasset og vakkert at man blir varm om hjertet. Dette innlegget handler om en bakterie som lever i en blekksprut, og om et samspill der begge organismer gis fordeler som varer livet ut.

Foto: Margaret McFall-Ngai [CC BY 4.0] via Wikimedia Commons

Å finne den rette

Det er mange organismer i havet som lyser. Noen produserer lysenergien selv, mens andre får hjelp av bakterier. En av disse bakteriene er Vibrio fischeri, en art som er nokså vanlig i tempererte og subtropiske områder på jorda. Arten finnes ofte som symbiont i lysorganer hos fisk og blekksprut. Et eksempel på art som lever i symbiose med denne bakterien, er blekkspruten Euprymna scolopes, også kjent som «Hawaiian bobtail squid». Blekkspruten har et eget lysorgan i kappehulen, og det er her bakteriekolonien holder til. Lysorganet består også av en reflektor, en blekksekk, en tykk linse som dekker lysorganet og et gult filter som trolig benyttes i justering av blant annet retning og bredde på lysfeltet, samt å manipulere fargen på lyset som bakteriene sender ut. E. scolopes er nattaktiv, og når den skygger for måne og stjerner over vannflaten er den lett synlig for predatorer som lurer i dypet. Trolig brukes lysorganet for å etterligne gjenskinnet fra natthimmelen og dermed kamuflere den lille blekkspruten. Blekkspruten serverer bakterien peptider og proteiner, som gir bakteriekolonien den næringen den trenger.

Foto: Nick Hobgood [CC BY-SA 3.0], from Wikimedia Commons

Lyssymfoni

Begge organismene har utviklet trekk som sikrer at dette samarbeidet kommer på plass. Blekkspruten klekkes i sjøvann som er bakterierikt, og selv om symbionten V. fischeri utgjør en lav andel av bakteriesamfunnet, blir blekksprutens lysorgan raskt kolonisert. Blekkspruten høster bakterier fra sjøvannet ved å skille ut et slim på overflaten av lysorganet. Slimet produseres som respons på at en potensiell symbiont er i nærheten. Etter et par timer i slimet, geleides bakteriene videre inn i lysorganet via noen porer og et system av celler med småhår, som vifter dem på plass i lysorganets indre. På veien må bakteriene tåle et tøft miljø der de utsettes for oksidativt stress. V. fischeris evne til å tåle dette er antagelig svaret på hvorfor kun denne bakterien får ta bolig i organet. Når bakteriekolonien er etablert, trigger den en serie med endringer i blekksprutens lysorgan. Endringene fører blant annet til at cellene som bærer de geleidende småhårene dør. Med dette transformeres organet fra å være et høstingsorgan, til å bli et fullfunksjonelt lysorgan, der utenforstående bakterier nektes adgang.

Foto: Chris Frazee and Margaret McFall-Ngai [CC BY 4.0], via Wikimedia Commons

Evig din

Når dette samarbeidet først er etablert, opprettholdes det gjennom hele blekksprutens liv. For å unngå at bakterieveksten kommer ut av kontroll blåser blekkspruten ut 95 % av innholdet i lysorganets hulrom ved hvert morgengry. Bakterieoverskuddet kan deretter kolonisere nye blekkspruter (eller fisk).

For mer informasjon, figurer og bilder som beskriver denne vakre og komplekse symbiosen, les Nyholm and McFall-Ngai, 2004

Start the conversation

Let's start a personal, meaningful conversation.

Example: Practical philosopher, therapist and writer.

Link copied to your clipboard

Innlegget du leser nå har tidligere vært publisert som en luke i Marinbiologenes julekalender.

De siste årene har vi stort sett bare vært (hyper)aktive på dette nettstedet rundt juletider. Fordi mange av de gamle julekalenderlukene inneholder mye spennende stoff, ønsker vi å poste dem på nytt, uten lukenummer og julekrydder :-)

Mer marint påfyll:

Les mer

T Read More

Bærekraft14/06/2022

Tungvektar på havisen

Havmonster som rusar seg på morgondugg eller fascinerande kjempe? Møt det allsidige dyret som blant anna hjelpte vikingar å slå seg ned på Grønland!

B Read More

Akvakultur24/05/2022

Blå skog

Tareskogen er mangfoldig og eventyrlig, og faktisk en del av løsningen på et av de mest alvorlige problemene Jorda står ovenfor.

B Read More

Akvakultur21/05/2022

Blomkålkorall

I dette innlegget befinner vi oss blant de fascinerende nesledyrene, og vi skal se nærmere en skapning som hører til klassen koralldyr.

K Read More

Akvakultur14/12/2020

Kjært barn/fisk har mange namn

I dagens post ligg det ein matkjendis som er ukjend for dei fleste…

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.