Luke 3: Verdens mest ettersøkte hval?

03/12/2015

Illustrasjon av Perrins nebbhval tegnet av Pieter Folkens. Oppdaget som egen art i 2002. Aldri sett i levende live.

Illustrasjon av den ettersøkte hvalen «Perrin’s nebbhval» (Mesoplodon perrini). Illustrasjon av Pieter Folkens. Identifisert som egen art i 2002. Individene som er funnet er mellom 2-4.5 meter.

Bak luke 3 skjuler det seg en hval som aldri har blitt dokumentert sett i levende live. Derfor må vi ta til takke med en illustrasjon av hvordan den ser ut. Kanskje du tenker at vi har diktet opp en hval her i julekalenderen? Neida, hvalforskere vet at arten eksisterer. Den er bare svært god på å gjemme seg.

Mange steder å gjemme seg i Stillehavet

Illustrasjonen over viser «Hectors nebbhval» (Mesoplodon hectori). «Perrin’s nebbhval» har inntil nylig blitt tatt for å være «Hectors nebbhval».  Men DNA analyser viser at det er snakk om to forskjellige arter. Som du ser av illustrasjonene, ser artene veldig like ut. Illustrasjon: Wurtz-Artescienza.

Seks døde individer av «Perrin’s nebbhval» har blitt skylt opp på Californias kyst gjennom årenes løp. Før moderne DNA analyseteknikker var på plass, ble artsbestemmelse utført av eksperter som baserte sin vurdering på anatomi og utseende. Helt frem til 2002 trodde man at de døde hvalkroppene tilhørte arten «Hector’s nebbhval», en hvalart fra det sørlige Stillehavet.  Men DNA analyser viser at det er snakk om to ulike arter. Forskere antar at «Perrin’s nebbhval» lever i det nordlige Stillehavet og jakter etter fisk og blekksprut ned til hele 1000 meters dyp! Nebbhvaler er ekstremt gode dykkere.  Dykk på opp mot 70 minutters varighet og ned til 1 450 meters dybde er registrert. Dette gjør at vår hval kan være vanskelig å få øye på.

Nebbhvalen (Hyperoodon ampullatus) er hjemmehørende i det nordlige Atlanterhavet. Den har en høy melonformet panne og et delfinlignende "nebb".Var frem til 1973 et ettertrakted bytte for hvalfangere.

En norsk slektning av «Perrin’s nebbhval» er selveste nebbhvalen (Hyperoodon ampullatus) som hører hjemme i det nordlige Atlanterhavet. Den har en høy melonformet panne og et delfinlignende «nebb». Nebbhvalen var frem til 1973 et ettertraktet bytte for norske hvalfangere. Foto: Sea Watch Foundation

Hva betyr det i praksis at to nesten like hvalarter er forskjellige arter?

«Perrin’s nebbhval» ser kanskje tilsynelatende lik ut som «Hector’s nebbhval», og en gang for lenge siden var de en og samme art. Men populasjonen må ha blitt fysisk avskilt fra hverandre. Over tid har DNA’et til disse to populasjonen endret seg såpass mye at de kan ikke parre seg med hverandre og få avkom. Dette kaller vi allopatrisk artsdannelse.

«Perrin’s nebbhval» er oppkalt etter hvalforsker William F. Perrin.


Denne posten ble skrevet av: Marianne Olsen


Synes du vi gjør en god jobb? Du kan støtte arbeidet:

50kr 200kr