Luke 5: Et levende lys

05/12/2017

Nordlig lysprikkfisk (Benthosema glaciale) fra Masfjorden. En del av skjellene har falt av i trålen. Linjalen viser 7.5 cm. Den er svært populær i marine økosystemer, som mat for andre dyr. Foto: Eivind Dypvik

 

Det er ikke lett å være den som alle vil ha til middag. Da må man være «street smart» og finne på lure måter å unngå farer på. Dagens luke er en svært vanlig, men relativt ukjent fisk i Norge. Hils på en liten krabat som lyser opp i mørket.

En av de vanligste, men også ukjente fiskene i havet?

Nordlig lysprikkfisk (Benthosema glaciale) er en liten krabat som lever i stort sett alle norske sjøområder med dyp over 200 m. Nordlig lysprikkfisk er en art i familien lysprikkfisk (Myctophidae) som finnes i alle verdenshav og er blant de vanligste fiskene i havene i biomasse.

Nordlig lysprikkfisk er som regel under 10 cm lang. Den er svært populær på matfatet til marine dyr høyere i næringskjeden. Blant annet torskefisk, som nordmenn sluker i seg hele året. Selv så spiser nordlig lysprikkfisk zooplankton, med hoppekrepsen Calanus (raudåte) som favoritt.

Typisk fangst fra trål etter lysprikkfisk i vestlandsfjord. Fangst bestående hovedsakelig av nordlig lysprikkfisk, laksesild (sølvblanke fiskene), reker (rød og gjennomsiktig) og krill. Foto: Eivind Dypvik

Levende lys

Lysprikkfisken har en buk dekket av lysorganer (fotoforer). Lyset lages av «selvlysende» bakterier som bor inne buken i et symbiotisk forhold med fisken. En lysende buk er trolig en mekanisme som gjør det mulig for lysprikkfisken å «gå i ett» med lysere vann på oversiden, slik at de blir vanskeligere å oppdage for rovdyr som lever på dypere vann. Videre er ryggen på fisken mørk, noe som trolig reduserer synligheten fra oversiden, slik at de går i ett med dypere og mørkere vannmasser nedenfor.

Hverdagen er en tøff affære for en nordlig lysprikkfisk. For å spise må de ta sjanser som innebærer økt risiko for å bli sett av sine rovdyr. Derfor gjennomfører de fleste nordlig lysprikkfisk vertikal døgnvandring. Det vil si at de svømmer mot overflaten for å spise zooplankton om natten, mens de svømmer ned til dypet om morgenen for å «gjemme» seg på dagen. Dette er en vanlig adferdsstrategi for flere organismer, bl.a. også laksesild, som også er en liten, men vanlig fisk i norske havområder.

Lysprikkpølser anyone?

Det har aldri blitt helt populært å drive industrielt fiske etter nordlig lysprikkfisk, eller andre lysprikkfisk i andre havområder. Men i senere tid har flere og flere begynt å se på mulighetene til å bruke lysprikkfisk i fiskefôr. Det har også vært gjort undersøkelser av om lysprikkfisk kan brukes som ingrediens i pølser. Kanskje kan det derfor hende at vi en gang i fremtiden får servert lysprikkfiskpølse i lompe… Fremtiden vil vise. Men enn så lenge håper vi at du ble litt bedre kjent med en av de relativt ukjente, men svært vanlige fiskene som svømmer rundt i våre havområder.

 

Dette innlegget er skrevet av gjesteblogger Eivind Dypvik. Da Eivind studerte marinbiologi ble han så fortryllet av lysprikkfisk, at han like gjerne tok en doktograd i lysprikkfisk i Norge og i Rødehavet. I dag jobber han som miljørådgiver i rådgivingsselskapet Rambøll.


Denne posten ble skrevet av: Marinbiologene


Synes du vi gjør en god jobb? Du kan støtte arbeidet:

50kr 200kr