Her kan du lese om en vanlig matfisk, som kanskje smaker bedre enn den ser ut? Den har et skummelt utseende, men er i virkeligheten nesten et lam i ulveklær.

Steinbiten er egentlig en fredelig fisk. Foto: Kåre Telnes/Seawater.no
Steinbiten er egentlig en fredelig fisk. Gråsteinbiten heter Atlantic wolffish på engelsk (Anarhichas lupus). Foto: Kåre Telnes/Seawater.no

I Norge finnes det tre arter av steinbit; gråsteinbit (Anarhichas lupus), flekksteinbit (A. minor)) og blåsteinbit (A. denticulatus). De har alle en ålelignende kropp og svømmer sakte fra side til side. Fisken du kanskje kjenner best fra fiskedisken er gråsteinbit. Den er den minste av artene og blir opp mot 125 cm og 20 kg tung. Gråsteinbiten har sin utbredelse langs hele norskekysten, mens flekksteinbit og blåsteinbit har en nordligere utbredelse og lever ute i til havs. Steinbit oppholder seg stort sett i nærheten av bunnen og glir lett inn i omgivelsene i nærheten av stein og alger. Den er en ganske fredelig fisk, men du bør behandle den forsiktig.

Kraftige tenner til en kraftig kost

Steinbitens diett krever sine tenner. Det sitter fire til seks hoggtenner i den øvre og nedre delen av kjeven. Disse må den skifte ut hvert år. Bak hoggtennene har steinbiten flere tre rader med «knusetenner» for, ja nettopp, knuse maten. Og ikke nok med det — selve svelget er omkranset med små sagbladtenner. Den spiser kråkeboller, snegler, skjell og krabber. Gå til slutten av videoklippet under om du vil se alle tennene på nært hold.

Viktig jobb i økosystemet

Steinbit har en viktig jobb i økosystemet. Den holder bestanden av kråkeboller nede og hindrer dermed kråkebollene i å spise opp tareskogen. I tareskogen finnes et rikt dyreliv og i tillegg er plantene en viktig fanger av CO2. Det er dermed både bra for oss og tareskogen at steinbiten spiser kråkebollene.

Steinbit_1
Steinbiten gjør en viktig jobb i å holde kråkebollebestanden lav. Men den spiser også krabber og skjell. Foto: Kåre Telnes/Seawater.no

Ikke bærekraftig å fiske gråsteinbit fra Skagerrak?

Norsk rødliste for arter (2015) kategoriserer gråsteinbit som en art med livskraftig bestand. Men ekspertvurderingen sier også at det er nødvendig med en bedre overvåkning langs kysten for å vurdere bakgrunnen for nedgangen i fangstene. Det er dessverre begrenset kunnskap om steinbitbestanden i Skagerrak. Men Havforskningsinstituttet mener det er liten tvil om at steinbitbestanden er på et relativt lavt nivå. Steinbiten bruker 6-7 år før den blir kjønnsmoden. Det gjør den sårbar for høyt fiskepress, fordi den risikerer å bli fisket opp før den har fått gytt. Det mangler regler for fiske og kunnskapen om bestandsutviklingen er dårlig. Da er det kanskje best å velge noe annet til middag?

Innlegget du leser nå har tidligere vært publisert som en luke i Marinbiologenes julekalender.

De siste årene har vi stort sett bare vært (hyper)aktive på dette nettstedet rundt juletider. Fordi mange av de gamle julekalenderlukene inneholder mye spennende stoff, ønsker vi å poste dem på nytt, uten lukenummer og julekrydder :-)

Les mer

E Read More

Diverse02/09/2022

Edelgras

I dag skal du få møte et gress, som for mange millioner år siden, turte å gå sin egen vei. Et gress som ikke brydde […]

N Read More

Bærekraft19/07/2022

Norges viktigste dyr

Norges viktigste dyr er ikke elg eller sau, ja ikke engang laks, men hoppekrepsen raudåte.

T Read More

Bærekraft14/06/2022

Tungvektar på havisen

Havmonster som rusar seg på morgondugg eller fascinerande kjempe? Møt det allsidige dyret som blant anna hjelpte vikingar å slå seg ned på Grønland!

B Read More

Akvakultur24/05/2022

Blå skog

Tareskogen er mangfoldig og eventyrlig, og faktisk en del av løsningen på et av de mest alvorlige problemene Jorda står ovenfor.

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.