, , , , , ,

Crazy Chrysochromulina

09/12/2020
4 min read
Crazy Chrysochromulina

Hvis det er noe vi har fått stor respekt for i løpet av dette året, så er det små ting vi ikke kan se, men som likevel kan gjøre ekstremt stor skade. I dag skal vi bli kjent med en bitteliten giftmorder. Pass opp for «crazy Chrysochromulina».

Foto: (C) Wenche Eikrem og Antje Hofgaard, Universitetet i Oslo. Gjengitt med tillatelse.

«Alge e bra» – stort sett

En dråpe sjøvann kan virke helt gjennomsiktig og uten liv, men inneholder en fantastisk artsrikdom umulig å se med det blotte øyet. Hvis du ser på dråpen i et mikroskop derimot, vil du straks oppdage en miniputt-verden av både «planter» og dyr.

I havet finnes et utrolig mangfold av mikroskopiske encellede «planter» kalt mikroalger. Mikroalger som lever i de frie vannmassene kaller vi planteplankton eller planktonalger. Grunnen til at planktonalger omtales som «planter» i gåsetegn er fordi de fleste sett fra et evolusjonsståsted, ikke tilhører planteriket. Men protistriket. (Her er mer informasjon om protistriket)

Planktonalgene og andre alger oppfører seg ganske likt plantene som vi har på land, nemlig at de trenger sollys for å gjøre om karbondioksid og vann til karbohydrater og oksygen (en forenklet fremstillingen av det som kalles fotosyntese). De tar opp karbondioksid fra vannet og lager oksygen som (nesten) alt liv er avhengig av. Planteplanktonet i havet står faktisk for omtrent halvparten av all oksygenproduksjon på jorda.

De er også viktig mat for mikroskopiske dyr og skaper dermed livsgrunnlaget for fisk. Uten planktonalger, ingen fisk. Så planktonalger er bra! Stort sett.

Dødsalgen

Men når det er gode vekstforhold i sjøen kan det bli mange av enkelte arter. Det var nettopp det som skjedde sommeren 2019 langs kysten av Nord-Norge. Da var det en stor oppblomstring av planktonalgen Chrysochromulina leadbeateri. Den har ikke et norsk navn. [Men vi tør gjette på at oppdrettsnæringen kaller den «dødsalgen» (red.anm)].

Ved oppblomstring kan det bli tøff konkurranse mellom mikroalgene om næringssalter og lys. Da kan algene bli stresset. Eller hvis det skjer endringer i miljøet deres som for eksempel i sjøtemperaturen eller i saltholdigheten. Under normale forhold er ikke Chryschromulina særlig giftig, men blir den stresset, eller blir utsatt for spesielle, foreløpig ukjente, miljøfaktorer, så produserer den en gift som er dødelig for fisk. Særlig oppdrettsfisk er sårbare, fordi de ikke kan rømme vekk fra giften, men må «stå i det». Sommeren 2019 tok dødsalgen livet av 13.000 tonn oppdrettsfisk.

Må finne ut av årsakene til stress

Det er en del uløste gåter om hvorfor Chrysochromulina blir «crazy» av og til. I Norge har vi heldigvis en av verdens ledende forskere på Chrysochromulina. På Universitet i Oslo dyrker professor Bente Edvardsen og hennes forskningsgruppe algen i algekultur og utfører eksperimenter på den for å forstå hvorfor mikroalgen blir stressa og giftig. Finner hun ut av det, vil hun hjelpe oppdrettsnæringen med å unngå lignende katastrofer i fremtiden.

Flagrende flagellater

Chrysochromulina leadbeateri tilhører en gruppe planktonalger kalt svepeflagellater. Felles for disse er at de har to tråder ut fra kroppen kalt flageller som de kan svømme med (se bilde under). Mellom flagellene har de et «et fiskesnøre eller heftetråd» (haptonema på fagspråket) til å fange mat og holde seg fast med.

Start the conversation

Let's start a personal, meaningful conversation.

Example: Practical philosopher, therapist and writer.

Link copied to your clipboard

Innlegget du leser nå har tidligere vært publisert som en luke i Marinbiologenes julekalender.

De siste årene har vi stort sett bare vært (hyper)aktive på dette nettstedet rundt juletider. Fordi mange av de gamle julekalenderlukene inneholder mye spennende stoff, ønsker vi å poste dem på nytt, uten lukenummer og julekrydder :-)

Les mer

E Read More

Diverse02/09/2022

Edelgras

I dag skal du få møte et gress, som for mange millioner år siden, turte å gå sin egen vei. Et gress som ikke brydde […]

N Read More

Bærekraft19/07/2022

Norges viktigste dyr

Norges viktigste dyr er ikke elg eller sau, ja ikke engang laks, men hoppekrepsen raudåte.

T Read More

Bærekraft14/06/2022

Tungvektar på havisen

Havmonster som rusar seg på morgondugg eller fascinerande kjempe? Møt det allsidige dyret som blant anna hjelpte vikingar å slå seg ned på Grønland!

B Read More

Akvakultur24/05/2022

Blå skog

Tareskogen er mangfoldig og eventyrlig, og faktisk en del av løsningen på et av de mest alvorlige problemene Jorda står ovenfor.

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.