Luke 9: Spøkelseskreps (fam. Caprellidae) – kaldblodige saker

09/12/2013

Spøkelseskreps

Spøkelseskreps av arten Pariambus typicus (Foto: Wikipedia)


Spøkelseskreps (familie Caprellidae) er en gruppe små, marine krepsdyr (amfipoder) som varierer i størrelse fra 1 mm til opptil 2-3 cm. På grunn av sine trådlignende og hengslete utseender er de godt gjemt blant trådformede alger, tang, hydroider og bryozoer. Mange arter er også i stand til å skifte farge for ekstra god kamuflasje. Spøkelseskreps er en samlebetegnelse på 88 slekter! Her snakker vi altså om mange forskjellige arter.

Japansk spøkelseskreps er godt kamuflert

Japansk spøkelseskreps er godt kamuflert

Hos de fleste arter spøkelseskreps har hannen og hunnen markant forskjellig utseende, spesielt i forhold til størrelse. Stort sett er hannen mye, mye større enn hunnen. Paring kan kun foregå når hunnen gjennomgår skallskifte. Hunnen hos noen arter dreper hannen etter paringen er gjennomført. Da bruker hunnen gifttorner på de fremste beina sine (‘gnathopods 1’ i figuren nedenfor) til å sprøyte hannen full av gift!

Spøkelseskrepsanataomi

Figur som viser den generelle anatomien til en hunn (Wikipedia)

Men selv om hunnen er en kaldblodig sex-morder, kan omsorgen for avkommet virke litt mer sympatisk. Hunnen tar vare på de befruktede eggene ved hjelp av noen utvekster på bakkroppen kalt rugeposer (‘brood pouches’ i figuren). Først når eggene er modne for klekking slipper hun løs et mylder av små, nye spøkelseskreps.

 


Denne posten ble skrevet av: Guri Sogn Andersen


Synes du vi gjør en god jobb? Du kan støtte arbeidet:

50kr 200kr