Luke 14: Sildekongen (Regalecus glesne)

14/12/2013

Den mystiske sildekongen er verdens lengste benfisk og lever over hele verden unntatt polarområdene.

 Sildekongen kan nå imponerende 15 meter (Foto: Wikipedia).

Sildekongen kan nå imponerende 15 meter (Foto: Wikipedia).

Den ble først beskrevet i 1772 av en av Carl von Linnes studenter, nordmannen Peter Ascanius («glesne» henspeiler til Glesvær utenfor Bergen der fisken først ble funnet skyllet på land). Sildekongen har en flattrykt sølvfarget kropp, med svarte og blå striper på sidene og med dypt rød ryggfinne bestående av over 400 strålefinner. Den har ikke skjell, ikke gattfinne, liten eller ingen halefinne, ikke svømmeblære og ikke tenner. En pussig benfisk, med andre ord.

De første 10-12 strålefinnene er forlengede og gir sildekongen et punkeraktig utseende. Bukfinnene kan minne om lange, tynne årer (på engelsk kalles den faktisk Oarfish) (Foto: Wikipedia).

De første 10-12 strålefinnene er forlengede og gir sildekongen et punkeraktig utseende. Bukfinnene kan minne om lange, tynne årer (på engelsk kalles den faktisk Oarfish) (Foto: Wikipedia).

Man vet ikke så mye om dens levesett, men den lever på dypt vann (ca. 900-1000 meter), lever trolig solitært, spiser småfisk, akkar, krill og andre krepsdyr. Den gyter mellom juli og desember og eggene klekkes nær overflaten. Den har sjelden blitt observert i sitt naturlige habitat, men de siste årene har den blitt fanget på kamera, og et eksempel  kan du se her: http://www.livescience.com/37314-rov-encounters-a-bizarre-deep-sea-oarfish-video.html

Med dens imponerende skikkelse, merkelige utseende og slangeaktige svømmestil (sett ovenfra ser det ut som en sinuskurve), antas det at møter med en sildekonge kan ha gitt grobunn for noen av de mange «sjømonster»-historiene som finnes.


Denne posten ble skrevet av: Kristine von Krogh


Synes du vi gjør en god jobb? Du kan støtte arbeidet:

50kr 200kr