, , , ,

Hjortsenteret – ny forsking i Hjort sine fotspor

07/03/2014
4 min read

Her på Marinbiobloggen har vi dei siste vekene feira Johan Hjort, «den moderne fiskeriforskinga sin far». Du har fått høyre om det innhaldsrike livet til Hjort og korleis han plasserte Noreg og Bergen på det internasjonale havforskingskartet. Men sjølv om det er hundre år sidan Hjort publiserte sitt hovudarbeid er han i dag aktuell i front for eit nytt senter som skal gi ny tyngde til norsk havforsking: Hjortsenteret.

 

Johan Hjort har gitt namn til eit nytt forskingssenter etablert i år. (Ill: Hjortsenteret)

 

Hjortsenteret for marin økosystemdynamikk er eit nytt initiativ med mål om å om å «forstå, kvantifisere og å forutsi miljø- og ressursendringer i verdens hav- og kystområder» (frå pressemeldinga). Nokre av spørsmåla senteret ønsker å svare på er: Korleis heng marine økosystem saman, frå mikrobar til kval? Korleis påverkar klimaendringar havet og organismane der? Og korleis vil det påverke oss?

Hjortsenteret er eit samarbeid mellom fire ulike miljø med ekspertise på havforsking: Universitetet i Bergen (UiB), Uni Research, Havforskningsinstituttet (HI) og Nansensenteret. Ved å samle krefter frå desse institusjonane håper Hjortsenteret både å styrke kunnskapen om havet i Noreg og globalt, og å gi betre råd om berekraftig forvalting av ressursane i havet i åra som kjem. Dei fire institusjonane ligg alle i Bergen, ein by som i forhold til storleiken allereie er i verdsfronten innan marin forsking. Hjortsenteret håper å vidare forsterke Bergen som den marine hovudstaden i Noreg.

 

Johan Hjort har allereie gitt namn til eit av forskingsfartøya til Havforskningsinstituttet. No gir han også namn til eit heilt forskingssenter.
Johan Hjort har allereie gitt namn til eit av forskingsfartøya til Havforskningsinstituttet. No gir han også namn til eit heilt forskingssenter. (Foto: Wikimedia Commons)

 

Hjortsenteret blei offisielt opna på Akvariet i Bergen 18. februar, på dagen 145 år sidan Johan Hjort blei fødd. For ein full kinosal presenterte først leiarane for dei fire involverte institusjonane sine visjonar for senteret. Dei la vekt på at havområda står i sentrum for dei klima og miljøutfordringane vi står ovanfor. Verdshava tek opp ein stor del av auken i både varme og CO2 vi observerer i dag. Samtidig krev ei veksande befolkning matressursar, og mange ser på havet som ei løysing. Det fins framleis rike ressursar i havet, men dei krev kunnskap for å kunne nyttast berekraftig. Særleg når klimaendringane allereie er i ferd med å skyve på det havmiljøet vi kjenner.

Etter eit tilbakeblikk på forskinga til Johan Hjort ved historikar Vera Schwach og smakebitar frå planane til Hjortsenteret ved forskingsdirektør ved HI Geir Huse var det klart for ministrane: Fiskeriminister Elisabeth Aspaker ønska først det nye senteret velkommen før statsminister Erna Solberg avslutta seansen og kunne offisielt erklære Hjortsenteret for opna. Ho var svært positiv til eit samarbeid som kunne skape meir kunnskap om havet, som er så viktig for norsk økonomi. At det skulle skje i Bergen var nok heller ikkje til å forakte. Du kan sjå ein video av seansen her.

 

Statsminister Erna Solberg sto for den offisielle opninga av Hjortsenteret, på heimebane i Bergen. Foto: K. Kvile
Statsminister Erna Solberg sto for den offisielle opninga av Hjortsenteret, på heimebane i Bergen. Foto: K. Kvile

 

Etter den offisielle opninga i akvariet var det fagseminar der fleire av forskarane involverte i senteret presenterte tema Hjortsenteret vil forske på, frå dei minste organismane i havet – planteplankton og mikrobar – til fiskeri og klimavariasjonar. Moderne observasjon- og modelleringsmetodar som senteret vil nytte blei også presentert. Sjølvsagt vil rekrutteringsspørsmålet vere i fokus, dermed skal Hjortsenteret både følge i Hjort sine fotspor, og vere ein del av den moderne forskingsfronten.

Det blir spennande å følgje med på utviklinga til Hjortsenteret framover. Vi i Marinbiobloggen ønsker velkommen eit slikt kraftsenter innan marin forsking og håper det vil gjere mange spennande funn framover. Ikkje minst håper vi senteret vil satse på formidling, til publikum, politikarar og andre forskingsinstitusjonar. I ekte Hjort-stil!

 

Forskingsgruppe ved ICES (ca. 1934) med Johan Hjort  på første rad, nummer tre frå venstre. Sjølv om klesstilen og kjønnsfordelinga ikkje blir den same på det nye Hjortsenteret, er mange av spørsmåla dei same. (Takk til Nils Lid Hjort for fotoet!)
Forskingsgruppe ved ICES (ca. 1934) med Johan Hjort på første rad, nummer tre frå venstre. Klesstilen og kjønnsfordelinga blir nok ikkje heilt den same på det nye Hjortsenteret, men nokre av forskingsspørsmåla til Hjort går igjen. (Takk til Nils Lid Hjort for fotoet!)

 

 

 

Conversations 6 comments

Let's start a personal, meaningful conversation.

Example: Practical philosopher, therapist and writer.

Marianne Olsensays:

Hvem er de to kvinnelige forskerne da tro? I dag er det kanskje flere kvinner enn menn? Eller er det fifty/fifty?

Vera.Schwachsays:

De to kvinnene var sekretærer i ICES og slett ikke forskere. Fotoet er tatt ved et årsmøte i ICES og avbilder slett ingen «forskergruppe». Du kan lese mer i Havet, fisken og vitenskapen. Fra fiskeriundersøkelser til havforskningsinstitutt, 1860-2000 (Bergen, 2000)

Har du en link til mer info også kanskje? :-) Lurer også på om man MÅ være forsker for å være med i en «forskingsgruppe» (som var det hun egentlig skrev)?

Kristina Kvilesays:

Hei Vera. Takk for innspelet. Biletet blei lagt ut på Hjort-senteret si facebookgruppe av Nils Lid Hjort, og der var det beskrive som ei gruppe biologar i ICES. Men eg skulle nok ha undersøkt det nærmare før eg beskreiv det som ei forskingsgruppe. Samtidig er vel «forskar» eit ganske uklart omgrep, og eg er einig i med Guri at ein kan vere med i ei forskingsgruppe utan å vere forskar (til dømes som assistent eller teknikar). Veit du forresten kva rollene til dei andre mennene på biletet var? (Så kan eg prøve å oppdatere bileteteksten her.) Takk for hjelpa!

Vera.Schwachsays:

ICES omfattet både havforskere og høytstående tjenestemenn i de enkelte medlemslandene. De var samlet til årsmøte sammen med administrasjonen i det som het ICES’ sentralbyrå. Jeg gjenkjenner og kan identifisere ganske mange av deltakerne fra mellomkrigstiden på dette bildet fra Charlottenlund ved København, trolig i 1934.

Vera.Schwachsays:

En opplysning var feil i forrige blogginnlegg. Fotoet er tatt i Villa Eltham utenfor København. I den gamle villaen ble de årlige møtene som ble avviklet i Danmark, holdt,1924-1936. Administrasjonen holdt også til i denne bygningen i samme tidsrom (Went,1972: 218).

Link copied to your clipboard

Mer marint påfyll:

Les mer

T Read More

Bærekraft14/06/2022

Tungvektar på havisen

Havmonster som rusar seg på morgondugg eller fascinerande kjempe? Møt det allsidige dyret som blant anna hjelpte vikingar å slå seg ned på Grønland!

B Read More

Akvakultur24/05/2022

Blå skog

Tareskogen er mangfoldig og eventyrlig, og faktisk en del av løsningen på et av de mest alvorlige problemene Jorda står ovenfor.

B Read More

Akvakultur21/05/2022

Blomkålkorall

I dette innlegget befinner vi oss blant de fascinerende nesledyrene, og vi skal se nærmere en skapning som hører til klassen koralldyr.

Akvakultur14/12/2020

Luke 14: Kjært barn/fisk har mange namn

Bak Luke 14 ligg det ein matkjendis som er ukjend for dei fleste…

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.