Luke 6: Leppefisk -fargerike fisk med snodige kjønnsroller

06/12/2013

En grønngylthann passer godt på avkommet.

En grønngylthann passer godt på avkommet.

Leppefiskene (Labridae) er ei gruppe fargerike fisk som er utbredt i både tropiske og tempererte strøk. Kjønnsrollene hos leppefiskene er ofte annerledes enn vi forventer i dyreriket. Åpne luke 6 for å finne ut hvorfor!

Det er grønngylt-hannen som bygger rede og har ansvaret for å ta vare på eggene. Noen grønngylt-hanner slipper unna ansvaret ved å late som om de er hunner («snikerhanner») og befrukte egg som allerede finnes i andre hanners rede!

En annen leppefisk, rødnebb/blåstål, er hunn og hann av samme art. De fleste blir født som hunn og skifter senere både farge og kjønn. Hos berggylten, den største leppefisken langs Norskekysten, blir alle fiskelarvene født som hunner. En stor hann regjerer over et harem av hunner, og når han dør tar en stor hunn over ledersetet ved å skifte kjønn.

Mange leppefisker er pussefisk som fjerner parasitter på større fisk, noe som i dag utnyttes i lakseoppdrett. Du kan lese mer om leppefisker i PhD-student Kims tidligere innlegg på marinbiobloggen.


Denne posten ble skrevet av: Kristina Kvile


Synes du vi gjør en god jobb? Du kan støtte arbeidet:

50kr 200kr