,

Luke 22: Ålegras

22/12/2022
4 min read

Gress som ser ut som ål? Ikke helt, men ålegras lager flotte enger under vann der man kan finne fisk og andre dyr. Kanskje en ål også?

I BILDEGALLERIET SER DU TEGNINGER AV HVORDAN BARN FRA HELE LANDET HAR TENKT AT ÅLEGRAS SER UT.

Ålegras og andre typer sjøgress er i slekt med plantene vi finner på land, men har tilpasset seg livet i saltvann. I motsetning til tang og tare (som er alger og ikke planter) har ålegras røtter til å feste seg i bunnen med, og de lager blomster og frø på sommeren for å spre avkommet sitt. Du finner ålegras i grunne områder med sand eller mudder, gjerne i stille bukter og viker langs kysten.

Ålegras lager fine og nyttige enger under vann. Foto: Rune Edvin Haldorsen. Gjengitt med tillatelse.

Noen synes ålegras er ekkelt fordi det er i veien når man bader, eller kan sette seg fast i båtmotoren. Men egentlig er ålegras veldig nyttig! Ålegrasengene er leve-områder for mange arter, for eksempel kan fiskeyngel bruke engene som skjulested for større fisk som vil spise dem. Slik som planter på land tar ålegraset opp karbondioksid og slipper ut oksygen, noe som bra for klimaet og for miljøet i vannet. Det er derfor viktig å ta vare på ålegraset!

Under kan du lese mer om ålegras, og se en film om hvordan man kan få ålegraset tilbake der det har blitt borte.

Les mer

E Read More

Diverse02/09/2022

Edelgras

I dag skal du få møte et gress, som for mange millioner år siden, turte å gå sin egen vei. Et gress som ikke brydde […]

N Read More

Bærekraft19/07/2022

Norges viktigste dyr

Norges viktigste dyr er ikke elg eller sau, ja ikke engang laks, men hoppekrepsen raudåte.

T Read More

Bærekraft14/06/2022

Tungvektar på havisen

Havmonster som rusar seg på morgondugg eller fascinerande kjempe? Møt det allsidige dyret som blant anna hjelpte vikingar å slå seg ned på Grønland!

B Read More

Akvakultur24/05/2022

Blå skog

Tareskogen er mangfoldig og eventyrlig, og faktisk en del av løsningen på et av de mest alvorlige problemene Jorda står ovenfor.

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.