Luke 5: En het liten sak

05/12/2020

Noen organismer gjør seg best litt på avstand. Ikke bare fordi de kan være giftige å ta på eller lignende, men fordi de kan være, eh, noe visuelt utfordrende, om man kan si det sånn.

Some like it hot
Bak dagens luke ligger det en liten flerbørstemark kalt Nereis sandersi. Arten ble oppdaget først i 1985 (Blake), trolig fordi den ikke er så lett å få øye på sånn ute på søndagstur. Den lever nemlig på flere tusen meters dyp, på bunnen av Stillehavet, i det ekstremt varme og sulfidrike vannet nær hydrotermiske skorsteiner («black smokers»). I motsetning til f.eks skjeggbærere, som vi har skrevet om før og som også lever ved slike skorsteiner, så lager ikke N. sandersi et rør som den bor i, istedet graver den seg ned i sedimentene. De har også blitt funnet inni muslinger eller i skjæggbærerrør som leieboere der. Disse markene lever av bakterier som igjen lever på mineraler fra de hydrotermiske skorsteinene (kjemosyntese). De er også verter for ulike symbiotiske bakterier som skaffer dem ytterligere næring.

Fun face
Slik den graver seg ned, så er det normalt bare hodet og litt av kroppen som er synlig på overflaten. Men for et hode! Vi mennesker liker jo å se «ansikter» overalt, noe som gjør slik at hodet til N. sandersi fort fremstår som et stort gap og digre øyne på stilk, pyntet med gevir og rastahår. Munnen stemmer. De digre «øynene», derimot, er ikke øyne i det hele tatt, arten har faktisk ikke øyne overhodet, istedet er det palper (kjevefølere) som stikker ut over munnen. Geviret og rastahåret er ulike antenner og sanseorgan. Mengden og størrelsen på disse spektakulære hodeutvekstene er trolig en sansekompensasjon for mangelen på syn.

Ellers har arten en ganske liten kropp, ca 5-10 cm lang, som består av 80-100 segmenter. Som flerbørstemarker flest, så har den flere børster på hvert segment. Disse kan den bruke til å forflytte seg, grave seg ned og andre passende flerbørstemarkaktiviteter.

En N. sandersi som klatrer på en hydrotermisk skorstein. Kroppen er litt mer anonym enn nærbildene av hodet skulle tilsi. Foto: Ifremer CC BY-NC

Om du synes denne arten var interessant, så skal du vite at det finnes utrolig mange kule flerbørstemarkarter der ute og vi har skrevet om noen av dem før, blant annet bobbitormen og dens monsterhugg og juletremarkene.


Denne posten ble skrevet av: Kristine von Krogh


Synes du vi gjør en god jobb? Du kan støtte arbeidet:

50kr 200kr