, , , , ,

Like stort problem med scampi* som palmeolje

28/06/2016
5 min read
Like stort problem med scampi* som palmeolje

Vil du protestere mot ødeleggelse av viktige tropiske kystøkosystem? Vil du bevare mangroveskog, samtidig som du bekjemper barnearbeid og brudd på menneskerettigheter? Vi vet om en superlett måte å gjøre det på. Bare dropp å spise scampi*.

Mangroveskogen er et viktig kystøkosystem med stor artsrikdom. Bengaltigeren som er listet som truet, trives også her. Foto: Ukjent
Mangroveskogen er et viktig tropisk kystøkosystem med stor artsrikdom. Den sjeldne bengaltigeren jakter etter mat blant mangrovetrærene i India. Foto: Ukjent.

For nordmenn er scampi en betegnelse på en reke- eller krepsrett, og ikke en bestemt type stor reke. Kjøper du scampi på restaurant eller på butikken i Norge, kan dette være snakk om flere ulike arter, som for eksempel tigerreker, kongereker eller vanlig norsk sjøkreps. I dette innlegget snakker vi om problemene skapt av en kynisk næring som driver oppdrett av tropiske reker, som ikke er miljøsertifisert.

Mangroveskogen er unik

Mangroveskogene er tropiske planter og trær som står i kystsonen der hvor ferskvannet fra elver renner ut i havet. Denne type vegetasjon har spesialisert seg på å vokse i tidevannsonen. Mangrovetrærne tåler ekstreme forskjeller i saltholdighet, og skaper helt unike kystøkosystem. I tillegg til å opprettholde et fantastisk dyre- og planteliv, forhindrer de at kystsonen vaskes vekk i havet. Det er vist at kystområder hvor mangroveskogene er hogget vekk, er mer sårbare og utsatt for stormer og tsunamier. Kystbefolkningen risikerer både å miste liv og sine hjem når skogen ikke lenger beskytter dem mot uværet. Å ta vare på mangroveskoger er derfor viktig både for det marine miljøet og for lokalbefolkningen som bor der.

Scampi eller mangroveskog
Scampi eller mangroveskog? Oppdrett av tropiske reker som tigerreker (Penaeus monodon) eller kongereker er en svært lite miljøvennlig industri. Foto scampi: Wikipedia. Rovingl-flickr. CC BY 2.0. Foto mangroveskog: Jim Winstead. CC BY 2.0.

 

Mangroveskogene ødelegges.
35% av verdens mangroveskoger er gått tapt, hovedsakelig grunnet rekefarming. Overforbruk av kunstgjødsel, antibiotika og giftstoffer forurenser og utpiner miljøet omkring farmene. I tillegg er det avdekket sosiale problemer rundt næringen, som barnearbeid og brudd på menneskerettigheter. Foto: Earth Journalism Network.

Rekeoppdrett ødelegger de viktige mangroveskogene

For å få plass til rekefarmene hogges mangroveskogene ned. Det er beregnet at 35 % av verdens mangroveskoger er hugget ned, og i deler av Asia skyldes dette hovedsakelig rekeoppdrett (FN 2016, World Ocean Assessment). FN-rapporten forteller at andelen mangroveskoger forsvinner fortere enn viktige økosystem som regnskog og korallrev.

I tillegg er det dokumentert uvettig bruk av svært skumle miljøgifter for å bekjempe algevekst, parasitter og bakterier i anleggene. Disse miljøgiftene fører til miljø- og helseproblemer, både for dyrelivet, men også menneskene som bor og jobber der. Framtiden i våre hender skriver på sine nettsider at barnearbeid er utbredt i industrien og det har blitt påvist slavelignende arbeidsforhold for arbeidere i blant annet Thailand og Bangladesh.

Noen tar miljøansvar

Det er mulig å finne miljøsertifisert scampi i norske butikker. Rema 1000 selger kun scampi som er miljøsertifisert med ASC-merket (Aquaculture Stewardship Council). ASC er en non-profit organisasjon som stiller miljøkrav til oppdrettsnæringen. Kun produsenter som oppfyller kravene, får ASC-merket på produktet sitt. Kravene er blant annet i form av oppdrettsanleggene ikke skal ødelegge kystsonen rundt anlegget, forurensningen skal reduseres og man skal overholde bestemte utslippskrav. Hele produksjonskjeden skal være sporbar og bærekraftig. Men det er verdt å merke at denne sertifiseringen ikke stiller krav til hvordan næringen skal forholde seg til sosiale problemer og menneskerettigheter. Dessverre er det avdekket at noen produsenter har prøvd å «jukse til seg» et miljømerke, ved at utslippskravene ikke er overholdt over tid. Men dette gjelder foreløpig ikke for ASC-merket.

ICA selger miljøsertifiserte kongereker. Disse er ikke fra oppdrett, men fanget med trål. Trålfiske en uselektiv fiskemetode som på tross av rekerist, fortsatt medfører bifangst av potensielt trua arter og som i tillegg skader havbunnen. Vi er ikke overbevist om at dette er en bærekraftig fiskemetode.

Framtiden i våre hender forteller at Hurtigruten, reisebyrået Ving og hotell i Scandic-kjeden har fjernet scampi fra sine menyer, grunnet miljøødeleggelsene. Det er også oppløftene å høre at kantiner eller restauranter som har miljømerket Svanen ikke serverer scampi. Matimportøren Unil AS sier på sine nettsider at de er importør av bærekraftig scampi, men utdyper ikke hva som er gjort for å sikre miljøhensyn.

Slik ser logoen til ASC. Dette er et merke for miljøsertifisering av tropiske oppdrettsreker.
Slik ser logoen til miljømerket ASC ut. Dette er et merke for miljøsertifisering av tropiske oppdrettsreker, som selges på Rema 1000. Scampien som selges på ICA er miljøsertifisert av MSC. Disse er ikke fra oppdrett, men fanget med trål. Foto scampi: Framtiden i våre hender

Bruk forbrukermakten din!

Palmeoljekampanjen som ble ledet av Regnskogfondet, viste at forbrukermakten er sterk og kan få gode ting til å skje. Siden Regnskogfondet lanserte palmeoljekampanjen i 2012 er bruken av palmeolje i norske matvarer redusert med over to tredjedeler (Regnskogfondet). Dette viser at vi trenger ikke være passive konsumere, vi kan få produkter vekk fra markedet ved å slutte å kjøpe dem. Kanskje vi kan gjøre en lignende innsats for mangroveskogen også?

 

Mange gode alternativer til scampi

Scampiboikott trenger ikke være vanskelig. Det finnes mange gode og kanskje bedre alternativer til tropiske oppdrettsreker som vanlig krabbe, kongekrabbe, snøkrabbe og kamskjell. Valget er ditt.

Kongekrabbe kan være en god erstatning for scampi som helgekos. Foto: Ukjent
Ønsket eller uønsket i Norge? Uansett er kongekrabben er en god erstatning for scampi som helgekos. Foto: Ukjent

Hvis du som oss er opptatt av at havet må forvaltes bærekraftig, anbefaler vi også å ta en titt på sjømatlisten vår Grønt Napp.

Marinbiologene.no ønsker alle en riktig fin og bærekraftig sommer!

*) Her betyr scampi tropiske reker fra oppdrettsanlegg som ikke er miljøsertifisert.

Faktaboks scampi

Start the conversation

Let's start a personal, meaningful conversation.

Example: Practical philosopher, therapist and writer.

Link copied to your clipboard

Les mer

E Read More

Diverse02/09/2022

Edelgras

I dag skal du få møte et gress, som for mange millioner år siden, turte å gå sin egen vei. Et gress som ikke brydde […]

N Read More

Bærekraft19/07/2022

Norges viktigste dyr

Norges viktigste dyr er ikke elg eller sau, ja ikke engang laks, men hoppekrepsen raudåte.

T Read More

Bærekraft14/06/2022

Tungvektar på havisen

Havmonster som rusar seg på morgondugg eller fascinerande kjempe? Møt det allsidige dyret som blant anna hjelpte vikingar å slå seg ned på Grønland!

B Read More

Akvakultur24/05/2022

Blå skog

Tareskogen er mangfoldig og eventyrlig, og faktisk en del av løsningen på et av de mest alvorlige problemene Jorda står ovenfor.

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.